Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Pozycja zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” napisaną i recenzowaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Kappesa oraz prof. Wojciecha Jana Katnera z Katedry Prawa Handlowego i Gospodarczego; Później ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Po studiach zdobyłem kilkuletnie doświadczenie praktyczne w pracy w samorządzie wojewódzkim i gminnym oraz zajmowałem się problematyką prawną nieruchomości Skarbu Państwa. W okresie aplikacji ściśle współpracowałem z dwiema kancelariami prawnymi adwokacką i radcowską co pozwoliło mi uzyskać możliwie najszerszy dostęp do zagadnień prawnych zarówno w praktyce sądowej i pozasądowej. Po zdaniu egzaminu adwokackiego i wpisaniu na listę adwokatów prowadzę własną kancelarię w Świdwinie.

Kancelaria  Adwokacka  adwokata  Piotra Ciawłowskiego  świadczy  usługi  prawne w zakresie wszystkich głównych gałęzi prawa. Obszar praktyki obejmuje zatem sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego jak również z zamówień publicznych.

Kancelaria oferuje pełną i kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Zakres działalności oraz oferta jednorazowej pomocy prawnej lub  stałej współpracy jest możliwie szeroka. Jestem w pełni przekonany, iż będę w stanie zapewnić szybką i sprawną obsługę w pełnym zakresie Państwa potrzeb.